Werk en visie

Ik help mensen hun eigen stem, letterlijk en figuurlijk, terug te vinden en naar wens te gebruiken.

Ik begeleid – in groepsverband of individueel – mensen die aanlopen tegen blokkades bij het zich uiten via de stem. Niet effectief kunnen luisteren en/of zenden, moeite hebben om conflicten op te lossen, grenzen te stellen, het hebben van spreekangst of verkrampt raken, zijn voorbeelden van zaken waar ik graag bij help. Ik wil helpen bij het onderzoeken wat stress oplevert, zowel bij gewoon spreken als bij zingen, op welke manier eigen gedachten, gevoelens en/of gedrag een rol hierin spelen en hoe de cliënt daar zelf een wending in kan aanbrengen. Ik help een spiegel voor te houden aan hen die thuis, in hun beroep of als amateur hun stemgebruik willen verbeteren.

Ik doe dit, want:

  • Ik gun iedereen de vreugde en het bevrijdende gevoel van de ervaring te ontdekken zelf verandering te kunnen aanbrengen in waar hij/zij misschien dacht die ruimte en die potentie niet te hebben.
  • Ik ben gefascineerd door de stem als instrument in ons, en overtuigd dat deze een spiegel is van de hele persoon, als eenheid tussen lichaam en geest en haar geschiedenis. Het gebruiken van de stem kan daar m.i. niet van los gezien worden. Daarom werk ik graag met de letterlijke en met de ‘figuurlijke’ stem: onze manier van communiceren en waar deze mee te maken heeft.
  • Ik ben overtuigd van het feit dat iedereen dit letterlijke instrument om zich te uiten gezond en vrij kan leren gebruiken en er alle persoonlijke mogelijkheden uit kan halen, zowel bij spreken als bij zingen.
  • Ik ben overtuigd dat dit op zijn beurt weer de persoon en haar eigenheid ten goede zal komen en dat stem en persoon weer een eenheid kunnen gaan vormen, daar waar die eenheid verbroken is.
  • Ik ben overtuigd dat leren luisteren, zowel letterlijk auditief, als in het algemeen, ruimte biedt en in een open en belangstellende houding naar de ander en naar onszelf, zo een weg opent om verder te blijven leren en groeien.
  • Ik doe dit vanuit een christelijk mensbeeld en de overtuiging dat God ons ten volle wil laten leven, door moeilijkheden heen. Ik geloof dat wij ons geluk vinden, wanneer wij onze eigen plaats vinden en innemen.

Neem contact op

Meer weten over mijn werk en visie? Neem contact op.

Eutonie

Naast de kennis en tools, opgedaan tijdens de doorlopen opleidingen en cursussen, maak ik ook gebruik van het principe van de Eutonie (ontwikkeld door Gerda Alexander), waarin ik me nog meer aan het verdiepen en bekwamen ben. Kort gezegd is Eutonie een vorm van ontspanning door bewustwording en bewonen van het lichaam, waardoor overtollige spanningen beter herkend en op den duur losgelaten kunnen worden. Het beoogt een evenwichtige balans tussen een noodzakelijke, maar elastische spanning en ontspanning tijdens de actie. O.a. voor het stemgebruik is een eutonische basishouding onontbeerlijk. De principes van de eutonie hebben echter ook hun weerslag op de manier waarop wij bijvoorbeeld luisteren. Actief luisteren vraagt een ontspannen, meewerkende en aandachtige, innerlijke basishouding. Lichaam en geest helpen elkaar.

De Manuele Facilitatie van de Larynx kan hulp bieden om onnodige spanningen in nek- en keelgebied van buitenaf te helpen opheffen.

Menu